We zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici.